Home

 

 

 

 

English Version 

 

 

.

 

.

          Уважаеми партньори и клиенти на „АКТ” ЕООД,

          От 01. юли 2006 г. „АКТ” ЕООД стана собственост на BSH (Bulgarian Software House):

          „Би Ес Ейч“ ООД
         1124 София
         Ул. Младен Павлов № 1, етаж 4.
         Телефон: 02 400 56 65
         Факс: 02 400 56 61
         Ел. поща: office@bsh.bg
         Уеб сайт: www.bsh.bg

          Всички права и отговорности, дейности и договори, активи и пасиви на „АКТ” ЕООД преминаха към „Би Ес Ейч“ ООД.

          Считам това за по-нататъшно развитие на моята повече от 17 годишна дейност в частния бизнес с информационни технологии в България.

          Тези промени са продиктувани в голямата си част и от непрестанното ми желание да бъдем ваш все по-компетентен, силен и верен партньор.

          Благодаря ви много за досегашното ни партньорство!

          С убеденост, че ще продължим да го развиваме за в бъдеще още по-успешно, с уважение:

          Инж. Митко Несторов,

          Управител на „АКТ” ЕООД и президент на BSH